چهارشنبه ،۲۲ مرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۰۱

تماس با لاستیک سازی بیتا

لاستیک سازی بیتا

وحید محمد حسینی

Iran

اصفهان - اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی، بعد از شهرک قدس، روبروی اداره برق شمال غرب مدیریت: وحید محمدحسینی

  • ۰۹۱۳۱۰۹۰۶۴۰

۰۳۱۳۳۲۰۸۴۳۰

۰۳۱۳۳۲۴۸۵۰۵

۰۹۱۳۱۰۹۰۶۴۰

http://bitarubber.ir/